PRID on Product Identification Device eli tuotetunnistusjärjestelmä polttoaine-kuljetuksiin säiliöautoilla ja rautatievaunuilla. Järjestelmä estää ylitäytöt, eri aineiden sekoitukset ja muut vahingot kuljetuksen yhteydessä sekä suojellaan ympäristöä saastumiselta kuin myös poistetaan inhimillisten virheiden mahdollisuus. Järjestelmä estää ylitäytöt ja vahingot toimituksissa, suojaa ympäristöä saastumiselta sekä eliminoi kaikki inhimilliset virheet.

PRID järjestelmä kostuu PRID-yksikköstä, PRID Tag:stä ja PRID OFP Tag:stä. Järjestelmän täyden potentiaalin saavuttamiseksi se tarvitsee sekä asemien säiliöihin että lastauslaiturien varsiin PRID-tagit. Näiden tagien informaatiota lukemalla pystytään kontrolloimaan, että kuorma tulee lastattua kuormakirjan mukaisesti ja että kuorma puretaan oikeisiin säiliöihin.


Tärkeimmät ominaisuudet:
 1. Sekoittumisen estäminen säiliöissä, osastoissa ja jakotukissa.
 2. Pinnanvalvonta: Moninapapistoke ja 30 anturi/kytkinpaikkaa

 
 
 3. Mittariliitäntä ja Vapaa- ja pumppupurku
     a. Mittarissa aloitus-, lopetus- ja virtaushidastustoiminnot
     b. Selkeä käyttöliittymä
     c. Tulostinliitäntä

 

 4. Mahdollisuus luoda asiakasnumeroon, säiliötietoon tai sijaintiin perustuva sinetöidyn
     osaston 
järjestelmä
 5. Paikannuspalvelut
      a. Auton seuranta
      b. Hälytys (varkauden sattuessa)
      c. Toimintonäkymä
      d. Lisätoimintoja saatavilla riippuen karttapalvelu tarjonnasta

 


Tekniset tiedot:
1. 12 x tag lukupaikkaa (EN 14116):
         a. 10 API-sovittimen kautta 
         b. 2 kaasunkeräysletkun tai lastausvarren kautta
2. 3 x purkuvahvistinta (EN 13616), joissa oikean purkuvahvistimen kytkennän tarkistus
3. 7" Informatiivinen graafinen näyttö
4. CAN-liitäntä (kuormakirjan tuontiin ja muihin laitteisiin kytkeytymiseen)
5. 2-16 GB sisäinen muistikortti

Hyväksyntä:

Hyväksyntä

Toiminnot, tekniset tiedot ja tilausnumero löytyvät esitteestä.

Esite
Järjestelmän tagien sertifikaatti


Takaisin tuotelistaan