Päälletäytön esto (PTE)

Päälletäytönesto valvoo nestemäisen tuotteen läsnäoloa lastaukseen ja purkamiseen käytettävässä API- liittimessä. Valvonta tapahtuu pohja-anturin antaman tilatiedon perusteella. Tämä toiminto estää lastattavien tuotteiden likaantumisen  ja sekoittumisen.


Mitä tarvitaan?
Ylitäytönestoon tarvitaan kunkin osaston pohjaan tai API-liitimeen optinen 2-johdin anturi ja valvontayksikkö, GateWay tai PRID-yksikkö.


Kuinka se toimii?
Kun lastausyhteys aktivoituu, valvontayksikkö tarkastaa määritetyt optiset 2-johdinanturit. Jos anturit osoittavat märkää tilatietoa, päälletäytönesto aktivoituu. Tämä näkyy valvontayksikössä ja lastauskytkentä ei ole salliva eikä lastausta voi tehdä.