Tuotetunnistus (PRID)

Tuotetunnistus on tuotteen sekoituksenesto järjestelmä. Tuotteen sekoitukseneston päätavoite on välttää tuotteiden sekoitus, esim. eri polttoaine laatu osaston lastauksessa tai purkamisessa huoltoasemalla.


Mitä tarvitaan?
Täydellisen tuotteen sekoitukseneston tarvitaan:

  1. PRID-yksikkö säiliöautossa
  2. PRID Tag jokaisessa latausvarressa terminaalissa ja jokaisessa säiliössä huoltoasemalla,
  3. PRID OFP tag jokaisessa säiliössä huoltoasemallaKuinka se toimii?
Lastauksessa: Jokainen säiliöauton osasto saa lastatun tuotteen laatutiedot lastausprosessin aikana lastaus-/purkausletkun kautta PRID tag:ltä tai lastaussuunnitelmasta. Jokaisessa lastausvarressa on ohjelmoitu PRID tag, jossa on kyseisen tuotteen laatutiedot.


Jos PRID-tag:n tiedot lastausvarressa vastaavat säiliöautoon talletettujen kyseisen osaston tietoihin, PRID-yksikkö sallii lastauksen avaamalla kyseisen osaston pohjaventtiilin. Muussa tapauksessa PRID-yksikkö ei salli pohjaventtiilin avaamista ja siten estää latauksen.Purkamisessa: Toiminto on samanlainen kuin lastauksessa. Kuitenkin tällä kertaa tuotetiedot luetaan PRID-tag:istä kustakin säiliöstä huoltoasemalla. Jos PRID-tag:n tiedot säiliön purkuyhteessä vastaavat säiliöautoon talletettujen kyseisen osaston tietoihin, PRID-yksikkö sallii purkamisen avaamalla kyseisen osaston pohjaventtiilin. Muussa tapauksessa PRID-yksikkö ei salli pohjaventtiilin avaamista ja siten estää purkamisen.